Megaturve Oy Tuotteemme

Suoala Suomessa on noin 10 miljoonaa hehtaaria, josta turvetuotannossa on vain 0,6 % (vrt. suojelusuot 13%)! Turve on järkevää lähienergiaa, 100% kotimaista, hitaasti uusiutuvaa biomassapolttoainetta! Ja näitä työpaikkoja ei voi myydä Kiinaan!

Energiaturve
 • Tumma jyrsinpolttoturve:
 • kosteus 38-42%
 • energiasisältö n. 1 MWh/m3
 • käyttö: isot voimalaitokset
 • Palaturve:
 • tiiviiksi puristettu ja kuivattu turvepala, halkaisija 50 mm ja pituus 100-150mm
 • kosteus 25-30%
 • energiasisältö n. 1,5 MWh/m3
 • käyttö: pienemmät voimalaitokset ja pienkattilat
Kasvuturve
 • Vaalea jyrsitty rahkaturve:
 • kosteus n. 50-60%
 • maatuneisuus H 2-3
 • täyttää viljelyturpeen laatuvaatimukset
 • erinomainen veden pidätyskyky
 • suuri huokostilavuus
 • ehdottomasti rikkakasvi- ja tautivapaa
 • käyttö: puutarhat kotimaassa, vientiin Hollantiin ja Saksaan
 • Kasvuturpeen edut kivivillaan verrattuna:
 • saatavilla suuria määriä
 • jälkikäyttö ei ole ongelmallista ympäristölle (esim. viherrakentamisessa)
Kuiviketurve/imeytysturve
 • Vaalea vähän maatunut rahkaturve:
 • kosteus 35-45%
 • maatumisaste H 12
 • erittäin hyvä sitomaan nesteitä ja hajuja
 • rikkakasvi- ja tautivapaa
 • pidättää ravinteet pitkään kasvien käytettäväksi
 • alhainen happamuus ehkäisee haitallisten bakteerien kasvua ja kärpästen lisääntymistä
 • käyttö: kuivikkeena maatiloilla, hevostalleilla, turkistarhoilla jne., jätevesien käsittelyssä jätevesilaitoksissa
 • Kuiviketurpeen edut verrattuna kutterin lastuun tai olkeen:
 • turve sitoo parhaiten nesteitä ja hajuja
 • ehkäisee bakteerien kasvua
 • turvelannan jälkikäyttö on helppoa, se on erinomaista ja haluttua maanparannusainetta esim. puutarhaan
Turvesekoitteet
 • Pitkälle maatunut tummaturve + valikoitu hiekka + kalkki:
 • seulottu ja sekoitettu
 • eri sekoitussuhteita käyttöpaikan mukaan
 • käyttö: golf-kentät, pihamaat, pallokentät, ym. viherkentät
Hoitoturve
 • Erittäin maatunutta rahka- tai saraturvetta:
 • maatuneisuusaste H 7-8
 • tuotetaan erittäin tarkasti valitulta alueelta ja syvyydeltä
 • laatu on tarkastettu Geologian Tutkimuskeskuksen toimesta
 • käyttö hoitolaitoksissa ja kylpylöissä sekä yksityiskodeissa erilaisten iho-, reuma- yms. sairauksien hoitoon
 • hoitoturve ei tällä hetkellä tuotannossa
Soiden jälkikäyttö

Turpeennoston jälkeen suoalueistamme on metsitetty kiviset alueet. Pelloiksi sopivilla alueilla kasvaa nyt heinää ja kauraa. Osalle alueesta on tehty lintuja uimalampeja ja kosteikko. Lampien ja kosteikon ansiosta Jahtavisnevalle onkin muodostunut varsinainen lintuparatiisi!